الشروط


1) תקנון השימוש באתר

 • אתר Rosamix, הנו אתר מקוון המנהל חנות מקוונת ברשת האינטרנט, כאשר בעלת האתר הינה חברת מ.ד בריאות וטבע בע"מ ח.פ. 515913148. (להל"ן החברה).
 • רשאי לבצע רכישות באתר, מי שהוא בעל כרטיס אשראי תקף , בגיר מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, בהתאם לחוק , מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית , וכל העושה זאת צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • כל המבצע פעולה ו/או רכישה ו\או הזמנה באתר מצהיר כי קרא את התקנון ונתן הסכמתו לתנאים המופיעים בתקנון וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או כנגד מי מטעמה, מלבד טענות בדבר הפרת התחייבות החברה כלפיו, לחברה הזכות לשנות את התקנון מפעם בפעם.
 • ביצוע רכישות באתר יעשה בכרטיס אשראי תקף בידי מי שהנו בעל הכרטיס ,בגיר ותושב ישראל, מסירת הפרטים באתר תחשב להסכמתו המלאה של הרוכש לביצוע העסקה, במידה והרוכש מעדיף למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית יוכל הוא לעשות זאת למספר הטלפון של שרות הלקוחות הרשום באתר.
 •  פרטי הרוכש ישמשו אך ורק לשם ביצוע העסקה ומשלוח הפריטים, החברה מנהלת מאגר מידע רשום כמשמעו בחוק, מאגר זה מאובטח באמצעים מתקדמים.
 • לאחר ביצוע הרכישה באתר ישלחו פרטי הרכישה בדוא"ל אל הרוכש, ולאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי יסופק המוצר למזמין, וזאת במידה והמוצר לא אזל במלאי המוצע לאותו פריט.
 • ההחלטה בדבר המוצרים הדגמים, הסוגים והכמויות שיוצעו באתר הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר כאשר אין בהצגת המוצרים באתר בכדי לשמש כהמלצה או הבעת דעה לגבי טיב המוצרים, תכונות המוצרים והתאמתם לרוכש המסוים, מובהר בזאת כי מומלץ לרוכש להתייעץ עם קוסמטיקאית בכל מה שקשור למוצרי קוסמטיקה ועם רופא לכל הקשור לתוספי תזונה לפני רכישת המוצר והשימוש בו.
 • המוצרים הינם חדשים ומקוריים, אלא אם צוין אחרת באתר ביחס לפריט מסוים בהבלטה והדגשה, כאשר התמונות באתר הינם להמחשה בלבד, אנו משתדלים לדייק ככל האפשר בתיאור המוצרים, אולם יחד עם זאת יכול והתיאורים, המידע, והצבעים, אודות המוצרים באתר לא יהיו עדכניים ונטולי שגיאות.
 • מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ , המחיר אינו כולל דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת, הרוכש רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה וזאת ללא חיוב בדמי משלוח.
 • כל המידע המפורט באתר הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה בלבד. אין המדובר בהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצריה של חברת רוזאמיקס Rosamix, או בהצהרה לגבי יעילותם או תכונותיהם. מוצריה של רוזאמיקס Rosamix הם אינם תרופה ואינם מיועדים לרפא מחלה כלשהי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות הקורא בלבד ומומלץ להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו.
 • החברה רשאית בכל עת להפסיק את הפעילות ,המכירה, והשימוש באתר וזאת ללא הודעה מוקדמת, כאשר כל הזמנה שנעשתה עד למועד זה תסופק לרוכש.
 • זכויות יוצרים-הסמלים, התוכן, הצבע, התיאורים, השמות וכל מאפיין אחר הינם בגדר זכות יוצרים של החברה, כולל סימני המסחר בין שהנם רשומים ובין שלא, לרוכש הזכות לעשות שימוש באתר רק לשם ביצוע רכישה כאדם פרטי ולצרכים אישיים בלבד, בשימוש סביר ובתום לב.
 • החברה עושה כל שביכולתה כי המוצרים והשירות יסופקו ברמה הגבוהה ביותר, וזאת מתוך תודעת שירות ורצון לספק לרוכשים חווית קנייה מהנה ואיכותית, בכל הצעה לשיפור נשמח לקבל פניותיכם לדוא"ל שירות הלקוחות של החברה הרשום באתר.
 • מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

2) זמני אספקת המוצרים

 • זמן אספקת המוצרים הנו עד 4 ימי עבודה מיום אישור העסקה בידי חברת האשראי, במניין הימים לא יבואו ימי שישי שבת וחג,  איחור באספקת המוצר הנובע מכוח עליון או סיקול כהגדרתו בחוק לא יחייב את החברה והרוכש יהיה זכאי להשבה בלבד.

3) נוהל ביטול הזמנה

 • ביטול הזמנה- הרוכש רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, וזאת דרך הודעה לדוא"ל שירות הלקוחות של האתר, ההזמנה תבוטל רק כאשר המוצר שלם , באריזתו המקורית כולל הניילון העוטף אותה וכאשר לא נעשה במוצר כל שימוש, החזרת המוצר תעשה בדואר רשום על חשבון הקונה, והכל בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
 • במידה והביטול מתבצע לפני שליחת המוצר באחד מהשירותים הרשומים לעיל, הלקוח יזוכה את עלות המוצר ועלות המשלוח.
 • במידה והזמנה תבוטל לאחר שליחת המוצר, דהיינו, לאחר אסיפת החבילות ע"י חברת השליחויות או לאחר שליחת המוצר בדואר - ביטול ההזמנה יתבצע אך ורק לאחר חזרת המוצר לחנות ויונפק החזר ללא עלות המשלוח ובקיזוז 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

4) תקנון הצטרפות לרשימת התפוצה

 • גולש באתרנו המבקש להצטרף לרשימת הדיוור, מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור הינה חינמית וכל אדם זכאי להצטרף לקהל המקבל פרסומים. כל פרטיכם יהוו קניינו ואנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. 
 • ברישום לדיוור נותן הגולש באתר את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר לקוחותינו לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל ולטלפון הנייד שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידינו. 
 • הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום. 
 • בהצטרפותו לדיוור, מסכים הגולש באתר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים, יוחזקו במאגר מידע וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתנו  ובהתאם להוראות כל דין. 
 • הנך מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. 
 • הנך רשאי לבטל את הסכמתך זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך. במקרה של ביטול הסכמתך כאמור כאן, תוסר ממאגר המידע. 
 • אנו רשאים להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר. 
 • שמורה לנו הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתנו ומבלי צורך לנמק. 
 • החבר/ה יגרע מרשימת הדיוור במהלך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדינו. 
 • אנו רשאים לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שנמצא לנכון ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.